Iklan
Iklan
Iklan
OPINI PUBLIK

MUSLIM TERBAIK

×

MUSLIM TERBAIK

Sebarkan artikel ini

Oleh : H AHDIAT GAZALI RAHMAN

Muslim terbaik tentu dapat dilihat dari berbagai sudut, dari duniawi misalnya terbaik dalam busana, biasa para peragawati, terbaik dalam olah raga maka para Atlet, terbaik dalam berdrama maka biasa dilakukan para Artis, terbaik dalam menyampaikan suatu biasa para orator, dan lain lain dari banyak profesi, sekalarang kita mencoba terbaik menurut Islam, bagaimana Pandangan Islam tentang Muslim terbaik. Menurut Rasulullah SAW sebagaiman hadist beliau yang diriwayatkan oleh Ahmad beliau bersabda, “Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya.” Dan dalam Hadist yang lain diriwayakan oleh Abu Daud Rasulullah SAW juga bersabda, “Orang-orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya.”

Muslim diciptakan oleh sang maha pencipta selain sebagai khalifah di muka bumi, juga untuk beribadah kepadanya. Peran muslim di bumi senantiasa menyeru kepada kebaikan dan menjauhi perkara kemunkaran (Amar ma’ruf nahi munkar. Semua yang lahir pasti ingin i selalu menjadi orang baik bagaimana agar menjadi orang baik banyak ulama meng atakan untuk menjadi orang baik wajib melakukan dua hal yakni :

1. Meneladani akhlak terpuji Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, “Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah”. (QS. Al Ahzab : 21);

2. Bergaul dengan orang-orang bertakwa dan para ulama yang berakhlak mulia. Sebagaimana Allah SWT berfirman, “Bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridaan-Nya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas.”(QS. AlKahfi : 28).

Baca Juga:  Dua Sisi Sistem Daring Masa Wabah Covid 19

Setiap orang yang menganut agama Islam pasti ingin menjadi muslim yang terbaik. Oleh karena itu, jika ingin menjadi seorang muslim yang terbaik harus berusaha untuk senantiasa melakukan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Rasulullah SAW menyebutkan 10 golongan yang termasuk sebagai orang-orang yang terbaik, yaitu :

1.Belajar dan mengajarkan Al- Qur’an;

2 Muslim yang berakhlak baik;

3. Muslim yang menepati janji membayar utang;

4. Muslim yang menyebarkan keamanan dan kenyamanan;

5. Muslim yang baik terhadap keluarga;

6.  Muslim yang gemar berbagi makan dan menebar salam;

7. Muslim yang berkenan berbagi tempat shaf dalam salat;

8. Muslim yang gemar berbuat kebajikan sepanjang hidupnya;

9. Muslim yang menebar kemanfaatan untuk semua;

10. Muslim yang baik terhadap sahabat dan tetangga. 

Muslim yang terbaik bukanlah muslim yang hanya mementingkan ibadah individualnya, tetapi muslim yang dapat memberikan cinta dan manfaat kepada orang lain. Semoga kita dapat menjadi muslim terbaik menurut Rasulullah SAW. Aamiin.

Iklan
Iklan